Till vår grundares minne

Laszlo Szombatfalvy, grundare

Global Challenges Foundation grundades 2012 av den svenske finansanalytikern och författaren Laszlo Szombatfalvy (1927-2022). Ett par år tidigare hade han publicerat boken Vår tids största utmaningar (första utgåvan på Ekerlids Förlag 2009), i vilken han analyserar och värderar de största hoten som mänskligheten står inför samt diskuterar möjligheterna att bemästra dem. Boken är även utgiven på engelska, kinesiska, tyska, franska och spanska.

Laszlo Szombatfalvy har även skrivit boken Känslor och förnuft – en bok om moraliska beslut (Ekerlids Förlag 2011).

Boken Vår tids största utmaningar

Världen har genomgått en exempellös förvandling de senaste hundra åren. Men befolkningsexplosionen, den oerhört snabba utvecklingen av vetenskap och teknik, liksom den förändrade livsstilen i industriländerna har också skapat stora problem och obalanser. Laszlo Szombatfalvy, som blev ett välkänt namn på den svenska aktiemarknaden på 1970-talet, pekar i boken på bristen på riskvärdering när det gäller de globala problem som nu stundar.

De risker som mänskligheten accepterar när det gäller de hot som vi står inför är många gånger större än de vi skulle acceptera inom andra områden, som exempelvis biltrafiken eller trafikflyget. I Vår tids största utmaningar identifierar, analyserar och riskvärderar Laszlo Szombatfalvy fyra megahot som mänskligheten står inför – miljöförstöringen, klimatförändringen, det politiska våldet och fattigdomen. Han skissar också på möjligheter att bemästra hoten eller åtminstone minimera riskerna.

Vårs tids största utmaningar finns utgiven på engelska, svenska, kinesiska, spanska, tyska och franska. Den andra, reviderade upplagan från 2010 finns att ladda ned som pdf här eller kan beställas från Bokus.com.

Pressbilder av Laszlo Szombatfalvy

Klicka för att ladda ned bilden

I följande intervju berättar Laszlo om sin bakgrund och yrkeskarriär, vad som ledde till bildandet av stiftelsen och han ger sin syn på de globala katastrofrisker som hotar mänskligheten.