Stiftelsen The Global Challenges Foundation

Global Challenges Foundation är en stiftelse som arbetar för ett förbättrat och gemensamt globalt beslutsfattande som på ett rättvisare sätt minskar de största globala katastrofriskerna.

De största riskerna

Globala katastrofer har genom tiderna återkommande drabbat mänskligheten, allt från gigantiska vulkanutbrott och pandemier till förödande krig. Men en nutida förändring är att vi människor själva skadar det livsavgörande grundläggande ekosystemet. 

Global Challenges Foundation fokuserar därför främst på tre globala risker: klimatförändringar, annan storskalig miljöförstöring och massförstörelsevapen. Ytterligare tre faktorer påverkar negativt: befolkningsökning, extrem fattigdom och politiskt betingat våld.

För att effektivt kunna arbeta med och hantera katastrofrisker krävs globalt samarbete, nytänkande och nya former av styrning och beslutsfattande som dagens institutioner inte är anpassade för. 

Tillsammans för en rättvisare värld

Global Challenges Foundation menar att människor tillsammans måste utveckla nya samarbeten och beslutsmodeller för att hantera de globala riskerna som hotar mänskligheten. Det kräver att en mängd organisationer och sektorer, som bland andra FN, civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället samarbetar mot det gemensamma målet: att på ett rättvisare sätt minska de största globala katastrofriskerna som hotar mänskligheten.

Vårt arbete

  • Öka medvetenheten om och förståelsen för globala katastrofrisker.
  • Initiera och finansiera forskning som bidrar till lösningar på globala katastrofrisker.
  • Främja idéutveckling kring förbättrad styrning och arbeta för reformering av institutioner och strukturer.
László Szombatfalvy

Stiftelsen Global Challenges Foundation grundades 2012 av Laszlo Szombatfalvy. Läs mer om vårt arbete på engelska.

About
Back to top