Historia

Global Challenges Foundation (GCF) bildades 2012 av den svenska finansanalytikern och författaren Lazlo Szombatfalvy. Stiftelsens uppdrag är att arbeta för en bättre global hantering av de största katastrofriskerna som hotar mänskligheten.

 • 2012

  Stiftelsen Global Challenges Foundation grundas av den svenske finansanalytikern och författaren Laszlo Szombatfalvy. Stiftelsens syfte är att stimulera tänkandet kring och utvecklandet av nya beslutsmodeller som på ett bättre och mer rättvist sätt kan begränsa, och helst eliminera, de stora globala katastrofrisker som hotar mänskligheten. Stiftelsens arbete möjliggörs genom en donation från Laszlo Szombatfalvy på 500 miljoner kronor.

 • 2014

  Samarbetet Global Challenges på Handelshögskolan i Stockholm inleds. Det innebär att från och med 2016 kommer globala risker att bli ett obligatoriskt inslag i undervisningen på kandidatprogrammets fyra första terminer. Det tioåriga samarbetet kommer att omfatta 3 000 studenter och finansieras genom ett anslag från stiftelsen på ca 40 miljoner kronor.

 • 2015

  Global Challenges Foundation ansluter sig till Earth League, som är ett nätverk med världens ledande klimatforskare, och tar fram Earth Statement – ett upprop för klimatet. I uppropet sammanfattas de viktigaste slutsatserna från den globala forskningen om klimatförändringarna. Resultatet presenteras vid FN:s klimatkonferens i Paris (COP21) i slutet av året. Några hundra inflytelserika individer runt om i världen ställer sig bakom uppropet, däribland Sir Richard Branson, Winnie Byanyima, Dr Mo Ibrahim, och Mary Robinson.

 • 2016

  Global Challenges Foundations pristävling A New Shape öppnar för bidrag i november. Det är världens största tävling i sitt slag på det samhällsvetenskapliga området, och syftet är att hitta nya förslag på nya beslutsstrukturer som skulle kunna ge en skjuts åt internationella åtgärder för att hantera globala katastrofrisker.

   

  Global Challenges Foundation publicerar årsrapporten Global Catastrophic Risks i samarbete med Future of Humanity Institute och Oxford Martin School. Rapporten ger en översikt av risker som hotar över en miljard människor, och hur de bättre kan hanteras.

   

  Stiftelsen lanserar en ny serie publikationer, kvartalsrapporterna. I varje rapport ger en varierad grupp internationella experter nya vinklar på globala katastrofrisker och global styrning, som kan ge vägledning åt samtalet kring pristävlingen A New Shape.

 • 2017

  När tiden går ut för att lämna in bidrag till New Shape-tävlingen i september har det kommit in 2 702 bidrag från 122 länder och på alla sex FN-språk. Idéerna kan delas in i fyra kategorier: reformering av befintliga institutioner med globalt beslutsfattande, nya institutioner inom traditionellt globalt beslutsfattande, modeller utanför traditionella strukturer, samt framväxten av en rörelse för globala reformer. Regionala jurygrupper med sammanlagt över 100 namnkunniga experter från hela världen bedömer och utvärderar bidragen.

   

  Global Challenges Foundation lanserar tävlingen Educators’ Challenge, som öppnar för bidrag i november. Syftet med Educators’ Challenge är att hitta innovativa arbetssätt för att engagera studenter och bredare målgrupper i diskussioner om bättre ramar för globalt samarbete.

   

  Årsrapporten Global Catastrophic Risks 2017 publiceras. I rapporten ingår GCF:s riskhandbok, den första genomgripande introduktionen i globala katastrofrisker, framtagen i nära samarbete med en grupp ledande experter.

 • 2018

  I maj hålls New Shape Forum i Stockholm, med presentation av finalisterna i New Shape-tävlingen och diskussioner om global styrning. Deltar gör 250 styrnings- och riskexperter från 65 länder. Inför prisutdelningen har den internationella finaljuryn konstaterat att inget tävlingsbidrag till fullo lyckats uppfylla samtliga tävlingskriterier. Därför delas inget förstapris ut, utan i stället – i enlighet med juryns förslag – belönas tre bidrag med vardera 600 000 dollar.

   

  I samband med New Shape Forum tillkännages möjligheten för arbetsgrupper som är intresserade av att slipa på de bästa idéerna från pristävlingen att söka ekonomiskt bidrag från Global Challenges Foundation för fortsatt arbete. Fem projekt väljs ut eftersom de idéer de föreslår ska utvecklas bedöms vara mest funktionsdugliga, legitima och genomförbara:

  • Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century (Global styrning och framväxten av globala institutioner för 2000-talet)
  • A World Security Community of Democratic Nations (En global säkerhetsgemenskap av demokratiska nationer)
  • Upholding the San Francisco Promise: The Roadmap to a Constitutionalised UN (Att hålla löftet från San Francisco: en vägkarta för ett konstitutionaliserat FN)
  • Getting from Here to There: Practical Actions to Transform Global Governance (Att ta sig härifrån och dit: praktiska åtgärder för att omvandla den globala styrningen)
  • Planetary Condominium: The Legal Framework for the Common Home of Humanity (Planetärt condominium: de juridiska ramarna för mänsklighetens gemensamma hem)

  I november kungörs de fem arbetsgrupperna vid det första Fredsforum i Paris, som genomförs på initiativ av Frankrikes president Emmanuel Macron, och med Global Challenges Foundation som en av grundarna.

 • 2019

  Global Challenges Foundation inleder ett samarbete med nätverket Together First, som leds av brittiska FN-förbundet och där det ingår deltagare i New Shape-tävlingen, gäster vid New Shape Forum, samt ett 50-tal experter runt om i världen. Samarbetet markerar ett viktigt steg för Global Challenges Foundations arbete med att utveckla och driva en reformagenda för förbättrat globalt samarbete inför FN:s 75-årsjubileum 2020.

   

  Stiftelsen utökar även sitt samarbete med Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century, en av de fem arbetsgrupper som valdes ut år 2018. Projektet utgår från ett av de förslag som belönats vid New Shape Forum och som beskriver en samordnad agenda för hur FN skulle kunna reformeras för att bättre uppfylla sitt syfte. Samarbetet innebär en möjlighet för Global Challenges Foundation att utvärdera och utveckla en reformerad styrningsmodell i samarbete och samverkan med andra aktörer.

   

  Educators’ Challenge avslutas med en prisceremoni på London School of Economics i maj. Totalt 72 bidrag från 30 länder kom in till tävlingen. Av dessa utses 10 bidrag till vinnare av Educators’ Challenge, med ett särskilt publikpris till bidraget A Global Security System: an Alternative to War (Ett globalt säkerhetssystem: ett alternativ till krig), en bok som lägger fram en konkret, sammankopplad vision för hur en värld utan krig skulle kunna se ut.

 • 2020

  COVID19-pandemin drabbar världen. Global Challenges Foundation ser att detta är året då begreppet globala katastrofrisker kommer in i det offentliga samtalet.

   

  Global Challenges Foundation och svenska utrikesdepartementet firar multilateralismens dag genom en videokonferens som kopplar samman Sveriges och Luxemburgs utrikesministrar.

   

  Den fjärde av årsrapporten för globala katastrofrisker publiceras.

   

  Global Challenges Foundation ansluter sig till FN för att markera 75-årsjubileet för världsorganisationen i en tid av stora globala störningar. Genom att delta i UN75 Global Governance Forum, ger Global Challenges Foundation idéer till generalsekreterarens plan för att reformera FN-systemet “Our Common Agenda”.

   

  Global Challenges Foundation, i samarbete med Stimson Center och utrikesministeriet i Republiken Korea, organiserade ett rundabordssamtal om styrning för klimatåtgärder.

 • 2021

  Global Challenges Foundation organiserar New Shape Forum “Exploring Global Climate Governance Solutions“, denna gång som en videokonferens.

   

  Publiceringen av rapportserien om policyutsikter börjar för att diskutera aktuella ämnen i globala katastrofrisker och global styrning, samtidigt som den ger en kort översikt över de aktuella ämnena. Rapportserien stöds av en rad poddar.

   

  GCF skickade en delegation till FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow och organiserade flera seminarier och rundabordssamtal. Resultaten från Climate Governance Commission presenteras på COP26.