New Shape Library

New Shape Library är en samling med 64 utvalda bidrag från A New Shape – pristävlingen där några av de skarpaste hjärnorna inom akademin, politiken, näringslivet och civilsamhället jorden runt deltog. Tävlingsdeltagarna fokuserade på att utforma en beslutsstruktur eller ett ramverk som skulle kunna ge en skjuts åt internationella åtgärder för att hantera globala katastrofrisker.

Urvalet bygger till stor del på det slutliga urval som gjordes av de 10 regionala panelerna under bedömningsprocessen. Här finns några av de mest inspirerande tankarna om hur internationella institutioner kan reformeras, nya ramverk för globalt samarbete, och hur framväxande teknik kan användas för det gemensamma bästa.

Förslagen är tänkta att diskuteras, utvecklas och förverkligas om möjlighet finns. Läs dem gärna för att själv inspireras, och testa dem i ditt eget sammanhang. Om du tror att idéerna kan vara till särskilt stor nytta på ett område, eller om du ser hur något av förslagen nedan skulle kunna förbättras, så vill vi gärna att du hör av dig. Du når oss på info@globalchallenges.org.

Ett urval av förslag på nya modeller

Ladda fler
Hittade inga resultat