Global Challenges Foundation påbörjade 2016 ett tioårigt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics) kring studier i globala risker. Samarbetet har formen av kurser som är obligatoriska för samtliga studerande på kandidatprogrammets fyra första terminer. Sammanlagt kommer cirka 3000 studenter att genomgå kurserna.

Det innebär att ett stort antal blivande företagsledare och andra beslutsfattare kommer att få nya insikter om den värld de verkar i och en ökad förståelse kring de största globala hoten mot mänskligheten. De får också bättre förutsättningar att analysera hur riskerna kan hanteras under en framgångsrik ekonomisk utveckling.

Global Challenges Foundation bidrar under perioden 2016–2026 med totalt 40 miljoner kronor inom ramen för samarbetet. Ansvarig för kurserna i globala utmaningar vid Handelshögskolan är Maria Perrotta Berlin.

Johan Rockström, styrelseledamot i Global Challenges Foundation samt chef för Potsdam-institutet för klimateffektforskning (PIK), är ordförande för den internationella nämnd som är knuten till projektet.

Övriga medlemmar i nämnden är:

Maria Perrotta Berlin, Global Challenges-ansvarig vid Handelshögskolan i Stockholm; Lin Lerpold, lektor, Misum, Handelshögskolan i Stockholm; Johanna Mair, professor i organisation, strategi och ledarskap vid Hertie School of Governance; Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm; Kate Raworth, ekonom och författare; Katherine Richardson, chef för Sustainability Science Centre vid Köpenhamns universitet.

Det är stiftelsens förhoppning att samarbetet med Handelshögskolan i Stockholm ska väcka intresse och få efterföljare vid andra ledande utbildningar runt om i världen.