Samarbeten

Globala utmaningar kräver globalt samarbete. Vi kan inte ensamma hitta på och genomföra den perfekta lösningen på världens största utmaningar. Det kan ingen.

Med den principen som utgångspunkt är det en viktig del av vårt arbete att samla en mångfald av aktörer och hjälpa dem att samarbeta. Vi stöder projekt som utforskar nya beslutsmodeller för att bättre hantera globala katastrofrisker, med särskilt fokus på hur verkningsfulla, rättvisa och genomförbara modellerna är. Vi stöder också projekt som främjar efterfrågan på förändring från institutioner och allmänheten.

Kontakta oss på info@globalchallenges.org om ni vill bli en del av ett av våra existerande partnerskap eller föreslå ett nytt samarbetsprojekt.