Utlysningar

Det krävs kunskap om man ska kunna ta fram realistiska förslag till förändring som ger mänskligheten bättre förmåga att avvärja globala katastrofrisker. Dels kunskap om vilka krav riskerna som hotar mänskligheten ställer på ett system för global styrning, och hur dagens system inte uppfyller de kraven. Och dels kunskap om förutsättningarna för att genomföra de förändringarna som behövs.

Global Challenges Foundation ger stöd till forskning som syftar till att generera just sådan kunskap. Stödet ska dels bidra till ökad kvalitet i lösningsförslagen, dels främja efterfrågan på förändring.

Grundläggande principer för stöd till forskning och innovation

För att ett projekt ska få stöd från Global Challenges Foundation bör det bidra till att uppnå stiftelsens övergripande mål och drivas av stiftelsens strategiska val och prioriteringar.

Projekt som får stöd av Global Challenges Foundation måste hålla hög vetenskaplig kvalitet och följa etablerade principer för god forskningspraxis.

Global Challenges Foundation kontrollerar forskningens riktning genom utlysningar och urvalsprocess, men forskare och forskargrupper som har fått stöd har full akademisk frihet.