Undersökningar

Opinionsundersökningar om globala katastrofrisker

Global Challenges Foundation låter löpande göra opinionsundersökningar om människors inställning till globala katastrofala risker och globalt samarbete.

För att allmänheten ska bli medveten om de nuvarande globala katastrofriskerna är det viktigt att förstå allmänhetens uppfattningar och utvärderingar avseende globala risker.

För att den allmänna opinionen ska förstå nödvändigheten av reformer av styrning är det viktigt att urskilja allmänhetens uppfattningar och kunskap om nuvarande och framtida strukturer för global styrning.

Enkäterna genomförs av ledande marknads- och opinionsundersökningsföretag i olika delar av världen.

Nedladdningsbart innehåll

Global Catastrophic Risks and International Collaboration

Attitudes to Global Risk and Governance Models 2018

Attitudes to Global Risk and Governance Models 2017

The Pulse of International Sentiment