Rapporter

Global Catastrophic Risks

Global Challenges Foundation publicerar årligen en analys av de största hoten mot mänskligheten.

Rapporten Global Catastrophic Risks, baseras på den senaste forskningen och innehåller bidrag från ledande akademiska experter från hela världen. Årsrapporten redogör för de största globala riskerna och sammanfattar även vilka insatser som görs för att hantera dessa risker. Syftet med de årliga riskrapporterna är att skapa en djupare förståelse för globala katastrofrisker samt att därigenom stimulera en diskussion om hur riskhanteringen kan utvecklas och förbättras.

Kvartalsrapporter

Global Challenges Foundation publicerar också policy -outlook -rapporter där ledande personer inom forskning, politik, näringsliv och civilsamhälle diskuterar de mest aktuella utmaningarna vi står inför just nu och hur de kan hanteras effektivt och rättvist..

Nedladdningsbart innehåll

Global Catastrophic Risks 2021: Navigating the Complex Intersections

Learning from success stories in addressing global catastrophic risks

D10 – A Global Coalition for Democracy in the Making?

Global Catastrophic Risks 2020

Global Catastrophic Risks 2018

Quarterly Report #7, November 2018 – From idea to prototype: The New Shape Process – Global governance innovation

Quarterly Report #6, February 2018 – Watchdog for the future – the journalist as pioneer of a new global narrative

Global Catastrophic Risks 2017

Quarterly Report #5, November 2017 – Global governance in the age of disruptive technology

Quarterly Report #4, September 2017 – Global governance for global citizens – new frameworks, new ideas

Quarterly Report #3, March 2017 – Global cooperation in dangerous times: Learning from the past to inform the future

Global Catastrophic Risks 2016