Analys & forskning

Global Challenges Foundation vill se nya modeller för global styrning som kan bidra till att mildra eller eliminera globala katastrofrisker. För att det ska vara möjligt krävs bättre kunskap om riskerna och insikter om vilka möjliga strukturer som bäst kan hantera dem. Därför stöder stiftelsen aktivt forskare och projekt som tar fram en egen analys eller summerar den befintliga kunskapen på området. Tillsammans med ledande opinionsundersökningsföretag genomför stiftelsen även undersökningar som mäter attityder till globala katastrofrisker och globalt samarbete. Syftet är att uppgraderingen av våra globala styrningsstrukturer ska gå snabbare och att vi ska vara bättre förberedda för de utmaningar vi står inför.