Globala risker

Global Challenges Foundations mål är att minimera, helst eliminera, globala katastrofrisker, det vill säga katastrofer som skulle kunna utplåna mer än 10 procent av mänskligheten eller vålla skador som väsentligt försämrar levnadsvillkoren för en stor andel av människorna på jorden.

Traditionell riskanalys utgår från följande ekvation: en risks storlek är den potentiella framtida skadan gånger sannolikheten för att skadan kommer att uppstå. Ekvationen visar tydligt att när den potentiella skadan av en risk är enorm så kan vi inte avfärda den bara på grund av osäkerhet, eller för att sannolikheten för att den inträffar verkar låg.

Globala katastrofer har inträffat förut. Det har härjat farsoter som har utplånat mer än 10 % av världens befolkning. Under 1900-talet var kärnvapenkriget nära flera gånger. Den mest dramatiska förändringen är kanske att mänskligheten nu, för första gången i historien, är kapabel att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är totalt beroende av.

Vår stiftelse fokuserar framför allt på risker kopplade till klimatförändringen och annan storskalig miljöförstöring samt massförstörelsevapen och pandemier. Fokus inkluderar dessutom tre underliggande krafter som ofta samverkar och förstärker dessa risker: befolkningsökning, extrem fattigdom och politiskt motiverat våld.

Det är just för att skapa bättre förståelse för dessa risker, och utveckla styrningsmodeller som kan bidra till att mildra dem, minska dem, eller rent av eliminera dem helt och hållet, som vår stiftelse kom till. Följ länkarna här nedanför för att lära dig mer om var och en av de globala katastrofrisker vi står inför i dag.