Globala risker

Global Challenges Foundations mål är att förhindra, eller åtminstone minska sannolikheten för, en katastrof som skulle kunna utplåna mer än 10 % av mänskligheten, eller orsaka skador med liknande omfattning. Risken för en sådan händelse kallas för en global katastrofrisk.

Traditionell riskanalys utgår från följande ekvation: en risks storlek är den potentiella framtida skadan gånger sannolikheten för att skadan kommer att uppstå. Ekvationen visar tydligt att när den potentiella skadan av en risk är enorm så kan vi inte avfärda den bara på grund av osäkerhet, eller för att sannolikheten för att den inträffar verkar låg.

Globala katastrofer har inträffat förut. Det har härjat farsoter som har utplånat mer än 10 % av världens befolkning. Under 1900-talet var kärnvapenkriget nära flera gånger. Den mest dramatiska förändringen är kanske att mänskligheten nu, för första gången i historien, är kapabel att allvarligt skada det ekosystem som vi alla är totalt beroende av.

Vår stiftelse fokuserar framför allt på risker kopplade till massförstörelsevapen, samt klimatförändringen och annan storskalig miljöförstöring. Fokuset sträcker sig bortom själva riskerna, till tre underliggande krafter som förstärker sannolikheten för och konsekvenserna av dessa risker: befolkningsökning, extrem fattigdom och politiskt motiverat våld.

Det är just för att skapa bättre förståelse för dessa risker, och utveckla styrningsmodeller som kan bidra till att mildra dem, minska dem, eller rent av eliminera dem helt och hållet, som vår stiftelse kom till. Följ länkarna här nedanför för att lära dig mer om var och en av de globala katastrofrisker vi står inför i dag.