Globala reformförslag

Global Challenges Foundation har uppmuntrat uppkomsten och utvecklingen av idéer till nya och förbättrade globala styrningsmodeller över hela världen genom pristävlingen A New Shape.

Det inkom över 2700 tävlingsbidrag från 122 länder. Fjorton av dessa idéer gick vidare till final, och med slutligen tre vinnande idéer som valts ut på New Shape Forum i Stockholm, maj 2018. Dessa idéer ingår i en av fyra kategorier: reformer av befintliga globala beslutsinstitutioner, nya institutioner för globalt beslutsfattande, modeller som går utanför traditionella strukturer och uppkomsten av en rörelse för global reformer.

Dessutom bildades ett antal arbetsgrupper för att främja samarbete och för att vidareutveckla några av de mest intressanta idéerna och hypoteserna som upptäckts under bedömningsprocessen. GCF har skapat en plattform för dessa arbetsgrupper att vidareutveckla sina idéer.

Vi anser att en transformativ idé kan komma varifrån som helst, men att för att omvandla en sådan idé till konkret förändring krävs samordning och samarbete på högsta nivå.

Vår prioritet är att sätta reformer av de globala beslutssystemen på dagordningen för politiker, institutioner, företag och aktörer i det civila samhället med det slutliga målet att säkerställa deras formella åtaganden för att reformera de globala beslutssystemen.

Läs mer om idéerna för nya och förbättrade globala beslutsmodeller.