Stiftelsens mål är att medverka till att minimera, helst eliminera, de största globala hoten mot mänskligheten. Arbetet sker dels genom att öka kunskaperna och insikterna om dessa utmaningar hos beslutsfattare och allmänhet, dels genom att stimulera debatt och nytänkande kring beslutssystem som på ett effektivare och rättvisare sätt kan hantera de största globala riskerna.

Läs en översikt av Global Challenges Foundations uppdrag och vad stiftelsen har åstadkommit. Ladda ned vår broschyr (finns tillgänglig på arabiska, engelska, franska, kinesiska, spanska, svenska och ryska).