Globala utmaningar kräver globalt samarbete

Styrelseordföranden har ordet: ett förslag till hantering av globala risker

Vi har försökt lösa problemen inom ramen för dagens världspolitiska system, som inte är anpassat till dagens globala samhälle och dess globala problem.

Läs förslaget

Global Challenges Foundation's seminarium i Almedalen den 5 juli 2021

Tornado in black and white

Globala risker

Global Challenges Foundations mål är att minimera, helst eliminera, globala katastrofrisker, det vill säga katastrofer som skulle kunna utplåna mer än 10 procent av mänskligheten eller vålla skador som väsentligt försämrar levnadsvillkoren för en stor andel av människorna på jorden.

Globala risker

Samarbeten

Globala utmaningar kräver globalt samarbete. Vi kan inte ensamma hitta på och genomföra den perfekta lösningen på världens största utmaningar. Det kan ingen.

Samarbeten

Uppdateringar

Ladda fler
Hittade inga resultat
camera aperture

Pressrum

Ladda ner vårt presskit för att läsa mer om vårt arbete.

Pressrum