Sammanfattning

FN uppmärksammar sitt 75-årsjubileum i en tid av stora omvälvningar för världen. Lanserad av FN: s generalsekreterare António Guterres kommer det bli det största och längsta globala rådslaget någonsin om FN- systemets framtida roll och dess plats och funktion i världssamfundet.

FN ser 2020 som ett år för dialog, när världssamfundet samlas för att diskutera våra prioriteringar som en mänsklighet och hur vi kan bygga en bättre framtid för alla.

UN75- initiativet ber människor att "delta i konversationen" och presentera idéer för att hantera de utmaningar vi står inför. Genom UN75 kommer FN att uppmuntra människor att slå sina huvuden ihop för att definiera hur ett starkare internationellt samarbete kan bidra till att förverkliga en bättre värld fram till 2045, då FN fyller hundra år.

Det globala dialoginitiativet äger rum i diskussioner över hela världen, i alla möjliga miljöer, från klassrum till styrelserum. För att nå så många som möjligt bygger UN75 partnerskap med ungdomar, civilsamhället, företag och medieorganisationer med stöd av Global Challenges Foundation.

Det här kan du göra

  • Ta UN75: s opinionsundersökning på en minut och dela den allmänt
  • Ladda ned UN75: s verktygslåda med riktlinjer för hur man går med, inspirerar konversationer och förstärker människors röster genom kanaler och i gemenskaper
  • Följ @JoinUN75 och #UN75 på de stora sociala medieplattformarna och lägg till din röst i diskussionen om den framtid vi vill ha
  • Titta på intervjun nedan med FN: s generalsekreterare António Guterres om den pågående Covid- 19 pandemin