Under detta århundrade ställs mänskligheten inför en rad allvarliga hot och utmaningar som kräver globalt samarbete.

För att hantera utmaningarna behöver vi institutioner som ger oss möjlighet att fatta och genomföra kollektiva beslut på global nivå och det på ett sätt där allas intressen beaktas. Det nuvarande internationella systemet har tyvärr visat sig oförmöget att klara av de mest akuta globala riskerna på ett acceptabelt sätt.

Genom historien har det lagts fram många förslag till modeller för global styrning. Den här texten presenterar ett litet urval av dessa idéer. Magnus Jiborn, forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har utarbetat sammanställningen "Modeller för global styrning genom tiderna" på uppdrag av The Global Challenges Foundation, vilken kan laddas ner på denna webbsida på arabiska, mandarin, engelska, franska, spanska, svenska och ryska.

Förhoppningsvis kan några av dessa idéer tjäna som inspiration åt läsare som vill fortsätta företaget att finna nya lösningar på en gammal, men mer angelägen fråga än någonsin.