New Shape Prize stängdes för nya bidrag i september 2017. Tre vinnare belönades på New Shape Forum i maj 2018 - läs mer om dem här.

1 april 2017: 
Från och med detta datum tas tävlingsbidrag emot.

30 september 2017: 
Sista datum för att lämna in tävlingsbidrag. 

Oktober 2017 –mars 2018: 
Alla fullständiga bidrag som uppfyller kriterierna bedöms av en akademisk expertgrupp bestående av akademiker som arbetar inom relevanta fält och som valts ut av GCF. 

Maj 2018: 
Finalisterna bjuds in till ett bedömningsevenemang i Stockholm under maj 2018, efter vilket de slutgiltiga resultaten av tävlingen kommer att offentliggöras.