Den 27-29 maj hölls New Shape Forum, anordnat av Global Challenges Foundation. De över 200 deltagarna samlades med syftet att stöpa om den globala styrningen så att den hanterar globala katastrofrisker bättre. Vi vill tacka alla som var med för deras engagemang och entusiasm.   

Vi är tacksamma för det stora intresse för pristävlingen A New Shape som visats av människor på alla kontinenter och med olika bakgrund: allt från akademiska institutioner, tankesmedjor, forskning och näringsliv till högskolestuderande och icke-statliga organisationer.

Målet med pristävlingen A New Shape har alltid varit ambitiöst: att inspirera till tankar och stimulera debatt om nya, mer verkningsfulla former av globalt samarbete på högsta nivå när det gäller hur världssamfundet hanterar globala katastrofrisker – från klimatförändringens verkningar till massförstörelsevapen.

Det har varit glädjande för oss att se de många innovativa idéer som presenterats, även om vi nu inser att det var mycket begärt att fråga efter modeller som uppfyller alla de kriterier som angavs i pristävlingen. Finaljuryn, under ledning av doktor Maria Ivanova, utsåg till pristagare följande tre förslag bland de 14 bidrag som valts ut som semifinalister:

"Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century"

Augusto Lopez-Claros, Arthur Lyon Dahl, Maja P.C.E. Groff

Maria Ivanova sade följande om processen: ”Tävlingen har släppt lös kreativiteten hos tusentals människor i hela världen, och har gett upphov till en ny gemenskap där det ingår människor som tänker, som argumenterar och som agerar.”

Global Challenges Foundation har beslutat att dela ut totalt 1,8 miljoner USD i priser, och de tre bidragen belönas med 600 000 USD vardera.

New Shape Forum var startpunkten för en ny fas i vårt arbete för att hitta nya modeller för global styrning. Global Challenges Foundation står fast vid sitt åtagande att stödja omarbetandet och förbättrandet av de bästa idéerna i riktning mot mer helhetsinriktade modeller som kommer fram ur den här processen. Vid New Shape Forum höll ett antal arbetsgrupper sina första möten, och de kommer att fortsätta att utveckla ramverk för global styrning. Vi tror starkt på att modellerna kommer att utvecklas under de fem kommande månaderna, och ser fram emot att få se dem levandegöras i november, när de mest lovande förslagen presenteras vid Fredsforumet i Paris.

Laszlo Szombatfalvy, grundare och ordförande, Global Challenges Foundation

Mats Andersson, vice ordförande i styrelsen för Global Challenges Foundation