New Shape Prize stängdes för nya bidrag i september 2017. Tre vinnare belönades på New Shape Forum i maj 2018 - läs mer om dem här.

Sista inlämningsdatum

Sista inlämningsdatum för tävlingsbidrag till Global Challenges-priset 2017: A New Shape var den 30 september 2017. Webbplattformen för inlämning av tävlingsbidrag stängde klockan 23:59 UTC. 

Bedömningsprocessen för bidragen består av tre steg. I varje steg bedöms och betygsätts tävlingsbidragen enligt de kriterier som anges i reglerna för tävlingen. Bedömningen tar även hänsyn till helhetsintrycket, och till om det finns tankar i tävlingsbidraget om hur styrningsmodellen kan genomföras i praktiken.

Inget av bedömningskriterierna är överordnat de andra. Ett tävlingsbidrag kan belönas om det lägger fram en strålande lösning på ett begränsat delproblem, även om det inte uppfyller vissa andra av kriterierna.

Tävlingsbidragen anonymiseras innan de bedöms. Bedömarna får inte tillgång till tävlingsbidragen innan inlämningsplattformen stänger den 30 september 2017.

Steg 1: inledande bedömning och uttagning av semifinalister

Semifinalisterna väljs ut av bedömningsgrupperna i december 2017.

De tio bedömningsgrupperna är geografiskt fördelade: Nordamerika, Latinamerika (bedömer spanskspråkiga tävlingsbidrag), Västeuropa, Östeuropa (bedömer ryskspråkiga tävlingsbidrag), Nordafrika/Mellanöstern (bedömer arabiskspråkiga tävlingsbidrag), Östafrika/södra Afrika, Västafrika (bedömer franskspråkiga tävlingsbidrag), Sydasien, Östasien (bedömer kinesiskspråkiga tävlingsbidrag), och Asien-Stillahavsregionen.

Varje bedömningsgrupp består av ansedda experter från olika samhällssektorer, med kompetens på olika relevanta kunskapsområden. Bedömningsgrupperna kommer att innehålla såväl forskare som personer med erfarenhet och expertkunskap från civilsamhälle, politik, diplomati och internationella organisationer. Grupperna kommer även att innehålla personer med expertkunskap inom områden som statsvetenskap, juridik och filosofi.

Varje tävlingsbidrag kommer att läsas och betygsättas av minst två bedömare oberoende av varandra. De mest lovande bidragen kommer att bedömas av hela gruppen vid ett möte där tio tävlingsbidrag per bedömningsgrupp väljs ut att gå vidare till semifinalen.

Tävlingsbidrag på andra språk än engelska som går vidare kommer att översättas till engelska före semifinalen.

Steg 2: uttagning av finalister

De tävlingsbidrag som gått vidare till semifinalnivån kommer att bedömas av en semifinaljury som väljer ut högst 20 tävlingsbidrag som går vidare till finalen.

I semifinaljuryn ingår ordförandena i de regionala bedömningsgrupperna. Dessutom ingår ett antal ytterligare experter. Syftet är att flera olika perspektiv och kompetenser ska finnas representerade i gruppen.

I det här steget kommer varje tävlingsbidrag först att läsas och betygsättas av minst tre jurymedlemmar oberoende av varandra. De mest lovande bidragen bedöms sedan vid ett möte med hela juryn där högst 20 finalister utses.

Semifinaljuryns möte är planerat att äga rum slutet av februari eller början av mars 2018.

Efter semifinaljuryns möte kommer deltagarna att meddelas om deras tävlingsbidrag har gått vidare till finalen eller inte.

Steg 3: Val av vinnare

Vinnaren eller vinnarna utses av finaljuryn.

Finalisterna presenterar sina idéer för finaljuryn vid New Shape Forum i Stockholm i maj 2018. Finaljuryn bedömer de tävlingsbidrag som gått till final och utser vinnarna.