För att sporra till djärva och visionära idéer om hur globala risker ska hanteras erbjöd Global Challenges Foundation en rad resurser. De kan användas av utbildare, experter på global styrning, akademiker och föreningar, samt i diskussioner och överläggningar på hög nivå.