Hållbar utveckling är idag ett nyckelord för en majoritet av alla företagsledare. Det innefattar hänsyn inom en lång rad områden – t.ex. klimatpåverkan, arbetsmiljö, affärsetik och bolagsstyrning (corporate governance). Denna inriktning är inte enbart ett resultat av moraliska överväganden, utan bygger i hög grad på övertygelsen att hållbarhet är en förutsättning för framtida lönsamhet.

Tack vare ett samarbete med och bidrag från stiftelsen Global Challenges Foundation kommer studier kring globala risker att vara ett obligatoriskt inslag i undervisningen på kandidatprogrammets fyra första terminer vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) från hösten 2016. Det betyder att ett stort antal blivande beslutsfattare på hög nivå får grundläggande insikter om de största globala hoten och en stimulans att analysera hur de bäst kan hanteras i samklang med en framgångsrik ekonomisk utveckling.

Samarbetet mellan stiftelsen och HHS, som döpts till Global Challenges på Handelshögskolan i Stockholm, kommer att pågå i tio år och omfatta sammanlagt omkring 3 000 studenter. Stiftelsen har stora förhoppningar om att detta koncept – förutom att utbilda ekonomiska beslutsfattare med helt nya insikter om den värld vi verkar i – ska väcka intresse och skapa efterföljare vid andra ledande utbildningar runt om i världen.

Ladda ner pressmeddelande

Besök Handelshögskolans hemsida