På uppdrag av Global Challenges Foundation genomförde TNS i februari 2014 en internationell undersökning  om allmänhetens syn på klimatförändringar, annan miljöförstörelse, väpnade konflikter, fattigdom, befolkningsökning och global rättsordning. Undersökningen omfattade nio länder: Brasilien, USA, Kina, Ryssland, Polen, Tyskland, Indien, Sydafrika och Sverige. Frågorna besvarades av en nätbaserad panel bestående av minst tusen personer i varje land.

Det framgår av undersökningen att man i samtliga länder är överens om att klimatförändringarna är ett hot mot mänskligheten och att myndigheter och andra institutioner bär ett ansvar att agera på detta.

Ladda ner undersökningen (på engelska)