Marknadsundersökningsföretaget ComRes gjorde under våren 2017 en internationell undersökning för Global Challenges Foundations räkning. Undersökningen visar allmänhetens syn på globala risker och globalt samarbete. En enkätundersökning online har besvarats av invånare i Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Sydafrika, Storbritannien och USA, och informationen har viktats för att bli representativ för befolkningen i varje land med avseende på ålder, kön och religion.

Undersökningen visar att en majoritet av medborgarna vill se mer handlingskraft från alla parter – nationella och subnationella regeringar, FN, företag, regionala organ och ickestatliga organisationer. FN anses av en majoritet (60%) vara den aktör som är mest kapabel att hantera globala risker, men det finns samtidigt ett överväldigande stöd (85%) för att FN-systemet reformeras.

Det finns även ett starkt stöd (71%) för skapandet av en ny överstatlig organisation som kan fatta och genomdriva beslut kring hanteringen av globala risker. I USA har stödet för en sådan organisation stigit från 49% 2014 till 67% i den senaste undersökningen.

Läs undersökningen (på engelska)