Global Challenges Foundation vill skapa en plattform som samlar de skarpaste hjärnorna från forskningsvärlden, politiken, näringslivet och civilsamhället, för att de kan diskutera hur världen på ett bättre sätt kan hantera de här riskerna för alla medborgares bästa. Som ett led i detta kommer stiftelsen att publicera kvartalsrapporter under året. I rapporterna kommer ledande aktörer från hela världen att diskutera de utmaningar vi står inför i nuläget och hur dessa kan hanteras på ett effektivt och rättvist sätt.

Här nedan finns länkar till våra kvartalsrapporter.