New Shape Forum blir startpunkten i vårt arbete med att stöpa om det globala beslutsfattandet för att på ett bättre sätt hantera globala katastrofrisker, med utgångspunkt i de förslag som lagts fram inom ramen för pristävlingen A New Shape. Var med oss i detta arbete – bli en del av vår gemenskap av ”shapemakers”! Framstående beslutsfattare inom global styrning och globalt samarbete, ledande akademiker och andra möts på vackra Münchenbryggeriet i Stockholm under två intensiva dagar med kreativa workshops och diskussioner, för att undersöka hur framtidens globala styrning skulle kunna se ut. 

Vi kommer att plocka isär och granska de bästa idéerna bland bidragen som lämnats in till tävlingen A New Shape, i syfte att förbättra dem och se hur väl de håller. Vårt mål är att alla forumdeltagare ska få chansen att bidra till idéerna och göra dem till sina egna, så att de kan tillämpa tankarna på sina egna syften och kärnfrågor – i olika företag, städer, organisationer och samhällen. Ett av huvudkriterierna i pristävlingen A New Shape är att förslagen måste vara praktiskt genomförbara. Det här är din chans att göra skillnad. 

Bland deltagarna finns framstående aktörer som Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center; Jens Orback, tidigare statsråd med ansvar för demokrati-, integrations- och jämställdhetsfrågor; Risa Hontiveros, filippinsk senator; Maina Kiai, tidigare FN:s särskilda rapportör om mötes- och föreningsfrihet; Hajer Sharief, en av grundarna till libyska Together We Build It Org; och Azita Raji, USA:s f.d. ambassadör i Sverige. Var med och hjälp oss föra fram de mest innovativa tankarna om global styrning!