Världen har genomgått en exempellös förvandling de senaste hundra åren. Befolkningsexplosionen, den oerhört snabba utvecklingen av vetenskap och teknik, liksom den förändrade livsstilen i industriländerna har också skapat stora problem och obalanser. En av de mest avgörande förändringarna är att mänskligheten nu för första gången i historien har förmågan att förstöra det ekosystem vi är så beroende av.

I ”Vår tids största utmaningar” identifierar, analyserar och riskvärderar författaren fyra megahot som mänskligheten står inför: klimatförändringen, annan storskalig miljöförstöring, det politiska våldet och den extrema fattigdomen. Han skissar också på möjligheter att bemästra hoten eller åtminstone minimera riskerna medan vi söker efter ett bättre fungerande globalt beslutande organ.

Boken kan laddas ner i PDF-format här på engelska, kinesiska, spanska, svenska, tyska och franska.

Det går också att beställa ett tryckt exemplar på engelska eller svenska.