Educators’ Challenge är en tävling som startats av Global Challenges Foundation för att hitta innovativa arbetssätt för att engagera studenter och bredare målgrupper i diskussioner om bättre ramar för globalt samarbete. De nya arbetssätten ska kunna utgöra en grund för fortsatt idéskapande och diskussion om hur vi bättre kan hantera vår tids största utmaningar.

Utbildare av alla typer – skol- och universitetslärare, journalister, medieproducenter, PR-människor, spelutvecklare, curatorer och influencers – har uppmanats att skicka in sina idéer till tävlingen, eftersom de alla har en viktig roll när det gäller att styra samtalet, öka kunskapen och främja aktiva åtgärder för bättre ramar för globalt samarbete och globala katastrofrisker.

Tävlingen Educators’ Challenge inleddes den 1 november 2017 och avslutades den 30 juni 2018. Bidragen bedömdes under hösten 2018 av en semifinaljury med tretton medlemmar från bland annat BBC Earth, Games for Change, Ashoka och EsGlobal. Baserat på juryns omdömen gick tolv bidrag vidare till nästa steg, där en finaljury med 7 medlemmar kommer att välja ut upp till 10 vinnare.

Upp till 5000 USD per vinnande bidrag kommer att delas ut i början av 2019 till de mest kreativa och slagkraftiga förslagen som utvecklar pedagogiken och kan engagera allmänheten kring de brännande frågor som kräver förbättrat globalt samarbete.

Here you can find material that describes the purpose and rules of the competition. You can also find the submission platform where you submit your competition entry.

You are welcome to use pedagogical materials developed by the Global Challenges Foundation to support the development of your initiative.