Global Challenges Foundations årsrapport Global Catastrophic Risks 2016 är resultatet av ett fortsatt samarbete mellan stiftelsen och forskarna vid Future of Humanity Institute och Global Priorities Project vid Oxford Martin School vid universitetet i Oxford. På stiftelsens uppdrag har ett 15-tal forskare kartlagt och analyserat några av de allvarligaste globala katastrofriskerna, det vill säga sådana som i värsta fall kan drabba 10% eller mer av jordens befolkning.

Rapporten fokuserar på risker av olika slag. Klimatförändring är den risk som hittills fått störst uppmärksamhet. Forskarna understryker att det är viktigt både att titta på de mest sannolika utfallen och att rikta fokus mot scenarier som har lägre sannolikhet men i gengäld leder till katastrofala skador. Ett exempel på en sådan risk är att den globala uppvärmningen överstiger 4, 6 eller 8 grader istället för de 2 grader som  klimatmötet i Paris fokuserade på.

Förutom klimatrisker fokuserar rapporten även på kärnvapenkrig och pandemier. Därutöver pekar forskarna på en annan typ av katastrofala risker, de så kallade framväxande riskerna. Det handlar t.ex. om artificiell intelligens, geo-engineering och syntetisk biologi. Gemensamt för de framväxande riskerna är att de skapats av teknologier som primärt är avsedda att berika mänskligheten, men att misslyckanden eller missbruk av dessa teknologierna kan få förödande konsekvenser.

Årsrapporten stannar inte vid att beskriva riskerna. Forskarna vid universitetet i Oxford har även försökt visa hur riskerna inbördes påverkar varandra, hur de kan reduceras och vem som i första hand ska ha ansvaret för detta.

Ladda ner rapporten 

Ladda ner sammanfattning