Global Challenges Foundation publicerar årligen en analys av de största hoten mot mänskligheten.

Rapporten, Global Catastrophic Risks, baseras på den senaste vetenskapliga forskningen och innehåller bidrag från ledande akademiska experter från hela världen. Årsboken redogör för de största globala riskerna och sammanfattar även vilka insatser som görs för att hantera dessa risker. Syftet med de årliga riskrapporterna är att skapa en djupare förståelse för globala katastrofala risker samt att därigenom stimulera en diskussion om hur riskhanteringen kan utvecklas och förbättras.

Läs den senaste rapporten här (på engelska):


För länkar till våra tidigare rapporter om globala risker (på engelska), se nedan: