New Shape Prize

Global Challenges-tävlingen 2017: A New Shape efterlyste nya modeller för globalt samarbete som kan hantera globala risker.

Tävlingen A New Shape var den största i sitt slag. Syftet var att hitta bättre ramverk för global styrning på området globala katastrofrisker. Tävlingen tog emot bidrag mellan november 2016 och september 2017, och totalt blev det 2702 bidrag från 122 länder. De som skickade in bidrag var allt från företrädare för akademiska institutioner, tankesmedjor, forskare och företag, till universitetsstudenter och ideella organisationer.

Global Challenges Foundation bjöd in till New Shape Forum, som hölls 27-29 maj 2018, och där utsågs tre tävlingsbidrag till de mest lovande när det gällde att föreställa sig en ny global styrning för 2000-talet. Fler än 200 deltagare samlades med målet att omforma den globala styrningen så att den bättre kan hantera globala katastrofrisker.

Den framstående finaljuryn, under ledning av professor Maria Ivanova, valde följande bidrag bland de 14 bidrag som redan hade valts ut av semifinaljuryn:

Global Challenges Foundation beslöt att dela ut totalt 1,8 miljoner USD, och belönade de tre bidragen med 600 000 USD vardera.

Tävlingen A New Shape blev startpunkten för en ny fas i vårt arbete med att hitta nya modeller för global styrning. Global Challenges Foundation står fast vid sitt åtagande att stödja omarbetandet och förbättrandet av de bästa idéerna i riktning mot mer helhetsinriktade modeller som kommer fram ur den här processen.