Modeller för global styrning genom tiderna - En guide till tidigare tankar om global styrning

Under 2000-talet står mänskligheten inför en rad allvarliga risker och utmaningar som kräver verkningsfulla globala åtgärder. För att hantera dessa risker krävs institutioner som har mandatet att fatta och genomföra kollektiva beslut på global nivå och som tar hänsyn till allas gemensamma intresse. Det nuvarande internationella systemet har tyvärr visat sig oförmöget att hantera de mest akuta globala frågorna på ett acceptabelt sätt.

Under hela historien har flera författare utformat och föreslagit modeller för global styrning. I skriften presenteras ett litet urval av dessa idéer. Magnus Jiborn, forskare vid Handelshögskolan i Lund, är författare till "Modeller för global styrning genom tiderna" för Global Challenges Foundation. Den finns att ladda ned här på arabiska, mandarin, engelska, franska, spanska, svenska och ryska.

Nedladdningsbart innehåll

نماذج الحوكمة العالمية في التاريخ

历史上的全球治理模式

Global governance models in history

Histoire des modèles de gouvernance mondiale

La historia de los modelos de gestión mundial

Modeller för global styrning genom tiderna

Модели глобального управления в истории