Utbildning

Globala katastrofrisker kräver akuta åtgärder i dag, men också en bredare långsiktig förändring i hur vi organiserar våra institutioner. För att förnya institutioner och organisationer måste morgondagens ledare behärska hållbar utveckling, miljökonsekvenser och styrningsetik – inte bara av moraliska skäl, utan som förutsättning för varaktig lönsamhet och varaktigt välstånd. Därför investerar Global Challenges Foundation i att utbilda framtida generationer genom våra partnerskap på utbildningsområdet.

Vi söker möjligheter att stödja nytänkande initiativ på utbildningsområdet som passar ihop med vårt uppdrag att bygga större kunskap om nya styrningsmodeller och globala katastrofrisker. Kontakta oss på info@globalchallenges.org om ni vill diskutera ett projekt.