Sammanfattning

FN:s 75-årsjubileum 2020 måste bli startpunkten för en omvandling av den globala styrningen. Kampanjen Together First har som mål att detta ska åstadkommas genom att civilsamhället får en plats vid bordet när världens framtid diskuteras.

Together Firsts metod är att bygga koalitioner av ideella organisationer, aktivister och talespersoner kring de mest lovande idéerna för hur system för global styrning kan förbättras så att mänskligheten blir bättre rustad att hantera de globala katastrofrisker och andra stora utmaningar som mänskligheten tillsammans står inför, samt att utgöra en plattform för att förvandla dessa idéer till verklighet.

Kampanjen samordnar arbetet med att mildra stora globala hot – t.ex. klimatförändringen och andra stora miljökriser, extrem fattigdom, massförstörelsevapen och cyberkrigföring. Dessa globala katastrofrisker är ännu inte föremål för fullt tillräcklig styrning, och frågan hanteras till den allra största delen av staterna, trots att det är uppenbart att man, för att lyckas, måste ta med en rad andra aktörer i beslutsprocessen.

Genom att definiera tydliga och djärva visioner och visa för beslutsfattarna var de kan hitta stöd och resurser för föreslagna omvandlande idéer, kommer Together First att kunna erbjuda realistiska vägplaner för implementering av förändring.

Här kan du läsa mer om partnerskapet

Det här kan du göra

Om mänskligheten ska överleva behöver vi ha en gemensam vision för framtiden, samarbeta mer, och agera utan dröjsmål för att hantera globala problem.

Du och din sammanslutning kan göra gemensam sak med Together First och delta i konsultationsarbetet för att hitta lösningar på globala hot, för att få FN:s 75-årsjubileum att verkligen betyda något!