Viktiga referenser till Earth Statement

Uppropet Earth Statement vilar på bred forskning. Här är några av de viktigaste exemplen på källor.

Trösklar i jordens system

IPCC (2013),
Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by T. F. Stocker, D. Qin, G. -K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P. M. Midgley, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

Smältande permafrost som brytpunkt

Cory, Rose M., et al. (2013),
Surface exposure to sunlight stimulates CO2 release from permafrost soil carbon in the Arctic, PNAS, 110.9, 3429-3434.

Issmältning på Antarktis

Joughin, I., Smith, B. E. and Medley, B. (2014)
Marine Ice Sheet Collapse Potentially Underway for the Thwaites Glacier Basin, West Antarctica., Science, 735.

Mouginot, J., Rignot, E. and Scheuchl, B. (2014)
Sustained increase in ice discharge from the Amundsen Sea Embayment, West Antarctica , from 1973 to 2013, 1576–1584.

Rignot, E., Mouginot, J., Morlighem, M., Seroussi, H. and Scheuchl, B. (2014)
Widespread, rapid grounding line retreat of Pine Island, Thwaites, Smith, and Kohler glaciers, West Antarctica, from 1992 to 2011, Geophys. Res. Lett., 41, 3502–3509.

Återkopplingseffekter och självförstärkande klimatförändring

Archer, D. (2007)
Methane hydrate stability and anthropogenic climate change, Biogeosciences, 4, 521–544.

Box, J. E., X. Fettweis, J. C. Stroeve, M. Tedesco, D. K. Hall, and K. Steffen (2012),
Greenland ice sheet albedo feedback: Thermodynamics and atmospheric drivers, The Cryosphere, 6, 821–839.

Schaphoff, S., U. Heyder, S. Ostberg, D. Gerten, J. Heinke, and W. Lucht (2013),
Contribution of permafrost soils to the global carbon budget, Environ. Res. Lett., 8, 014026.

Stigande havsnivå

IPCC (2013),
Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by T. F. Stocker, D. Qin, G. -K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P. M. Midgley, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K., Chapter 13, Table 13.5, page 1183.

Levermann, Anders, et al. (2013)
The multimillennial sea-level commitment of global warming, PNAS, 110.34, 13745-13750.

Värmeböljor

Rahmstorf, Stefan and Dim Coumou (2011)
Increase of extreme events in a warming world, 108 (44) 17905- 17909.

Ihållande torka

Dai, A. (2013)
Increasing drought under global warming in observations and models, Nature Climate Change, 3(1), 52-58.

Större översvämningar än någonsin tidigare

Hirabayashi, Y., et al. (2013)
Global flood risk under climate change, Nature Climate Change, 3(9), 816-821.

8 komponenter för klimatåtgärder i Paris

1. Regeringarna måste göra verklighet av sina åtaganden att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C.

IPCC (2014b),
Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J. C. Minx, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

Rogelj, J., M. Meinshausen & R. Knutti (2012)
Global warming under old and new scenarios using IPCC climate sensitivity range estimates, Nature Climate Change, 2, 248-253.

2. Den globala koldioxidbudgeten måste hållas en bra bit under 1000 miljarder ton koldioxid för att det ska finnas en rimlig chans att gränsen 2°C inte överskrids.

IPCC (2014b),
Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J. C. Minx, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

Meinshausen, M., et al. (2009),
Greenhouse-gas emission targets for limiting global warming to 2°C, Nature, 458, 1158–1162.

Rogelj, J., M. Meinshausen & R. Knutti (2012)
Global warming under old and new scenarios using IPCC climate sensitivity range estimates, Nature Climate Change, 2, 248-253.

UNEP (2013)
The Emissions Gap Report 2013.
United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi.

3. Ett koldioxidfritt samhälle år 2050 är avgörande för framtida välstånd.

Griggs, D., et al. (2013),
Policy: Sustainable development goals for people and planet, Nature, 495, 305– 307.

Global risk and opportunity indicator (GROI) (2013), http://global-risk-indicator.net/

Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) and Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (2014)
Pathways to Deep Decarbonization. 2014 Report.
SDSN, New York and Paris.

IPCC (2014b),
Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J. C. Minx, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

Rogelj J, McCollum D & Smith S. (2014)
What emission levels will comply with temperature limits? Chapter 2 in UNEP. The Emissions Gap Report, Nairobi, Kenya: UNEP.

The Global Commission on the Economy and Climate (2014)
Better Growth – Better Climate. The New Climate Economy Report, Washington D.C.

4. Varje land måste utforma en utsläppsstrategi som är förenlig med kraftig minskning av koldioxidutsläpp, och de industrialiserade länderna måste visa vägen.

GH, Brundtland, and World Commission on Environment and Development (1987)
Our Common Future: Report of the World Commission On Environment and Development.
Oxford University.

Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) and Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (2014)
Pathways to Deep Decarbonization. 2014 Report, SDSN, New York and Paris.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013)
Putting Green Growth at the Heart of Development, OECD publishing, Paris, http://www.oecd.org/dac/environment-development/putting- green-growth-at-the-heart-of-development.htm.

5. Vi måste sätta en våg av klimatinnovationer i rörelse och skapa universell tillgång till de lösningar som redan finns.

GEA (2012),
Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future, Cambridge Univ. Press, Cambridge UK the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

IEA (2014),
The power of transformation – Wind, Sun and the economics of flexible power systems, International Energy Agency, Paris.

IMF, (2014)
Energy subsidy reform – lessons and implications, Report, Washington DC.

World Energy Council (2013),
World Energy Resources. 2013 Survey, World Energy Council, London, U. K.

6. Det behövs en global strategi för att samhällen ska bli mindre sårbara, mer motståndskraftiga och bättre rustade att hantera förluster och skador av klimatpåverkan. Strategin måste innehålla kollektiv handling och bistånd i större skala.

Klimatförändringen är kännbar redan nu

Schellnhuber, HJ, et al. (2013)
Turn down the heat: climate extremes, regional impacts, and the case for resilience - full report, Washington DC, World Bank, June.

IPCC (2014a),
Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, M. Chatterjee, K. L. Ebi, Y. O. Estrada, R. C. Genova, B. Girma, E. S. Kissel, A. N. Levy, S. MacCracken, P. R. Mastrandrea, and L. L. White, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.

Livsmedelssäkerhet

T. Wheeler and J. von Braun:
Climate Change Impacts on Global Food Security, 2 August 2013: 341 (6145), 508-513.

Mänsklig hälsa

McMichael, Tony, Hugh Montgomery, and Anthony Costello (2012)
Health risks, present and future, from global climate change
BMJ 344, e1359.

World Health Organisation (2014)
7 million premature deaths annually linked to air pollution, News release 25 March.

7. Koldioxidsänkor och livsviktiga ekosystem är lika viktiga för klimatskyddet som minskade utsläpp.

Gatti, L. V., et al. (2014)
Drought sensitivity of Amazonian carbon balance revealed by atmospheric measurements, Nature, 506(7486), 76-80.

Ostberg, S., W. Lucht, S. Schaphoff, and D. Gerten (2013)
Critical impacts of global warming on land ecosystems, Earth Syst. Dynam., 4, 347–357.

Rockström, J. et al. (2009),
Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, Ecology and Society, 14:2, 32.

Rockström, J., Sachs, J.D., Öhman, M.C., Schmidt-Traub, G. (2013)
Sustainable Development and Planetary Boundaries, SDSN, New York and Paris.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (2010)
The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations, edited by Pushpam Kumar, Earthscan, London and Washington.

Warren, Rachel, et al. (2011)
Increasing impacts of climate change upon ecosystems with increasing global mean temperature rise, Climatic Change, 106.2, 141-177.

8. Ytterligare offentliga medel till mildrande och anpassande åtgärder, på en nivå som minst motsvarar det globala utvecklingsbiståndet (135 miljarder dollar om året).

GEA (2012)
Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future, Cambridge Univ. Press, Cambridge UK the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria

The Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) (2015),
Key Elements of a Successful Addis Ababa Accord on Financing for Sustainable Development, Working Paper, March 19.

Sachs, J. and Schmidt-Traub, G. (2013)
Financing for development and climate change post-2015, SDSN Briefing Paper, Paris, France and New York, USA: SDSN.

The Global Commission on the Economy and Climate (2014)
Better Growth – Better Climate. The New Climate Economy Report, Washington D.C.

© The Earth Statement 2015, by the Earth League: the-earth-league.org

Jag stöder Earth Statements uppmaning till världens ledare att åstadkomma ett ambitiöst, vetenskapligt baserat och rättvist resultat i Paris som styr in oss på en väg mot att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader.