Earth Statement

Resultatet av Global Challenges Foundations och Earth Leagues gemensamma arbete

År 2015 beslöt Global Challenges Foundation och Earth League, som är ett nätverk bestående av världens 17 främsta klimatforskare, att samarbeta. Tillsammans skrev vi klimatuppropet Earth Statement. Uppropet sammanfattade de slutsatser som den globala forskningen om klimatförändring dragit, och formulerade i åtta punkter vad världens ledare måste förbinda sig för vid klimatmötet i Paris (COP21). Längst ner på den här sidan finns en lista på det hundratal inflytelserika personer som skrivit under uppropet.

Som ett ytterligare led i arbetet med att föra ut uppropet till allmänheten – som är, och ökande utsträckning kommer att vara, offren för klimatförändringen – genomfördes en kampanj på sociala medier, som uppmanade människor att skriva under uppropet exempelvis på sin egen hand. En stor mängd bilder från kampanjen prydde the New York Times under COP21. I detta nu analyserar forskarna i Earth League innehållet i Paris-avtalet, och tittar på det genom de glasögon som Earth Statements åtta komponenter utgör. När resultatet av deras analys är klart kommer vi att presentera det på den här webbplatsen.

8 nödvändiga komponenter

Följande är de nödvändiga komponenterna i klimatåtgärder som ledarna behövde förbinda sig för vid COP21 i Paris.

2 grader

Regeringarna måste göra verklighet av sina åtaganden att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C, som är gränsen för hur stor uppvärmningen kan vara innan vi riskerar förödande klimatförändringar.

1 biljon ton

Den kvarvarande globala koldioxidbudgeten – mängden ytterligare koldioxid vi kan släppa ut i framtiden – måste stanna en bra bit under 1 biljon ton (1000 miljarder ton koldioxid) för att det ska finnas en rimlig chans att gränsen 2°C inte överskrids.

Nollnivå på utsläppen 2050

Kraftig minskning av koldioxidutsläpp som inleds omgående och som leder till ett koldioxidneutralt samhälle omkring år 2050. Detta är avgörande för vårt framtida välstånd.

193 länder

Alla världens 193 länder måste ta fram planer för att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Rika länder och framsynta industrier kan och bör ta täten och eliminera koldioxidutsläppen en bra bit före mitten av seklet.

100% ren energi

Vi måste generera en våg av klimatinnovation för det gemensamma globalas bästa, och ge alla i världen tillgång till de tekniska lösningar vi redan har.

Stöd till åtgärder för anpassning och avhjälpande av förluster och skador

Klimatförändringen är redan i gång. Det behövs en kraftig ökning av stödet för anpassning och för avhjälpande av förluster och skador i utvecklingsländer.

Skydda ekosystem

Att bevara kolsänkor och livsviktiga ekosystem är lika viktigt för klimatskyddet som att minska utsläppen.

Över 100 miljarder dollar i klimatfinansiering

Staterna bör ge mer stöd till utvecklingsländer för att hantera klimatförändring på en nivå som åtminstone motsvarar nuvarande globalt utvecklingsbistånd (kring 135 miljarder dollar om året).

Earth Statement baseras på den forskning som Earth Leagues medlemmar och deras respektive institutioner bedriver.

Vem har hörsammat vår uppmaning?

Observera att varje person stöttar Earth Statement som individ, inte som representant för någon organisation.

Vilka står bakom Earth Statement?

Klimatförändringen kommer inte att lämna någon del av vårt samhälle eller natur oberörd. Uppropet Earth Statement är författat av de 17 ledande forskare och ekonomer som ingår i Earth League. De har gått samman med Global Challenges Foundation och ledare från alla sektorer i samhället för att sända detta budskap till vår tids beslutsfattare.