Globala Utmaningar - en podd om hoten mot mänskligheten

Pandemin Covid- 19 orsakar ett omfattande mänskligt och ekonomiskt lidande. Det är en global kris, där inget land går oskadat. Det är en försmak på vad som kan ske när en global katastrof inträffar.

Coronapandemin har likheter med risken för katastrofala klimatförändringar, med globala allmänningar som kraschar. Tidskalorna är dock annorlunda för de två katastroferna. Vad kan vi lära av en abrupt smäll som coronaviruset och smittan för att bättre kunna bemöta en smygande katastrof som klimatförändringarna? Hur påverkas i dagsläget de omställningar och gemensamma globala beslut som behövs för att möta klimatförändringarna? Hur kan vi främja kreativitet inom näringslivet och civilsamhället för att skapa nya lösningar och sänka kostnaderna?

Svaren på frågorna och mer kunskap finns i Global Challenges Foundations podd “Globala Utmaningar - en podd om hoten mot mänskligheten”.