Internationellt samarbete och samordning är helt avgörande på området jordnära objekt (NEO-objekt), givet de globala konsekvenserna ett nedslag skulle kunna få och de betydande resurser som skulle behövas för att mildra en kollisionshändelse. Frågan har länge varit på agendan för FN:s kommitté för fredliga användningar av yttre rymden (COPUOS), som är FN:s främsta organ för samordning och främjande av internationellt samarbete när det gäller rymden. Organet inrättades 1959 av FN:s generalförsamling och stöds av FN:s kontor för yttre rymdfrågor (UNOOSA).

IAWN och SMPAG – globala mekanismer för att samordna åtgärder på det planetära försvarets område

Asteroidvarningsnätverket IAWN kopplar samman de institutioner som redan i dag fyller många av de föreslagna funktionerna, bl.a. att upptäcka, övervaka och beskriva potentiellt farliga NEO-objekt. Ett av nätverkets syften är att upprätthålla en internationellt erkänd förmedlingscentral där alla NEO-observationer tas emot, bekräftas och behandlas. Detta syfte uppfylls av Minor Planet Center vid Smithsonian-observatoriet i USA, som stöds av NASA-myndigheten Planetary Defense Coordination Office och sanktioneras av Internationella astronomiska unionen.

IAWN rekommenderar politiska åtgärder för att mäta de nedslagshot som uppträder. Nätverket hjälper också stater att analysera de möjliga följderna av ett nedslag, och att planera sina åtgärder. I maj 2020 hade IAWN:s avsiktsförklaring officiellt undertecknats av 25 aktörer – representanter för observatorier och rymdinstitutioner från Kanada, Kina, Colombia, Kroatien, Israel, Mexiko, Sydkorea, Ryssland och USA, samt även oberoende astronomer från Storbritannien, Brasilien, Spanien, Italien, Ryssland och USA.

SMPAG (uttalas ”same page” på engelska) består av medlemsstater med rymdmyndigheter eller mellanstatliga aktörer som samordnar och finansierar rymdaktiviteter och kan bidra till eller vidta åtgärder i rymden för mildring av riskerna från jordnära objekt. Organisationen ansvarar bland annat för att ta fram ramverk, tidsplan och alternativ för att initiera och genomföra åtgärder i form av rymduppdrag, och för att främja möjligheter till internationellt samarbete i fråga om forskning och teknik för avvärjning av NEO-objekt. I dag har SMPAG 19 medlemmar och sex ständiga observatörer. UNOOSA fungerar som SMPAG:s sekretariat.

"”Internationellt samarbete och samordning är helt avgörande på området jordnära objekt (NEO-objekt), givet de globala konsekvenserna ett nedslag skulle kunna få och de betydande resurser som skulle behövas för att mildra en kollisionshändelse.”"

Internationella asteroiddagen

Som en del i arbetet med att öka medvetandet om frågan kungjorde FN:s generalförsamling i resolution A/71/492 att den 30 juni skulle vara Internationella asteroiddagen. Den 30 juni är årsdagen av Tunguskanedslaget i Sibirien i Ryssland den 30 juni 1908, som är jordens största bekräftade asteroidnedslag i historisk tid, och som ödelade mer än 2000 kvadratkilometer skog.

Internationella planetförsvarskonferensen (PDC) år 2021

PDC hålls vartannat år och är det främsta forumet för nyckelexperter på området. Den sjunde internationella planetförsvarskonferensen kommer att hållas av UNOOSA den 26 till den 30 april 2021 i Wien.