Asteroidnedslag

Vad står på spel?

De största asteroiderna som befinner sig nära jorden – med en diameter på mer än 1 km – har potential att orsaka globala geologiska effekter och klimateffekter, rubba vår civilisation, och kanske rent av leda till att vi dör ut som art. Mindre NEO-objekt (”jordnära objekt”) – med en diameter på mellan 140 meter och 1 km – kan föröda regioner eller kontinenter, och potentiellt ta hundratals miljoner människoliv. Objekt med en diameter på mellan 50 och 140 meter utgör ett lokalt hot om de träffar en befolkad region, och har potential att förinta hela storstäder. Jordnära objekt med en diameter på mellan 20 och 50 meter faller vanligen sönder i jordens atmosfär, men kan ha lokala tryckvågs- och nedslagseffekter.

Nedslaget i Tjeljabinsk i Ryssland 2013 tros ha orsakats av att ett jordnära objekt med en diameter på 20 meter kreverat i luften. Det orsakade lokal förödelse i staden, och nästan 1600 personer skadades, främst av flygande bråte och av glas som krossats av smällen.

"”De största asteroiderna som befinner sig nära jorden – med en diameter på mer än 1 km – har potential att orsaka globala geologiska effekter och klimateffekter, rubba vår civilisation, och kanske rent av leda till att vi dör ut som art.”"

Hur mycket vet vi?

Kartläggningar av jordnära objekt sedan 1990-talet har hittills (maj 2020) avslöjat fler än 22 800 NEO-objekt. Rekordnoteringen gjordes 2019, med 2433 upptäckta NEO-objekt. I USA har Nasas program för planetärt försvar krav på sig från kongressen att upptäcka minst 90 % av alla potentiellt farliga asteroider som med en diameter på mer än 140 meter.

I maj 2020 hade 9100 jordnära objekt med en diameter på mer än 140 meter upptäckts. Det antas vara ungefär 38 % av den totala mängden jordnära objekt i den storleken.

Mindre asteroider upptäcks också fortlöpande, och man utgår från att det finns ungefär 300 000 jordnära objekt med en diameter på mellan 50 och 140 meter. Det innebär att det är objekt av denna storlek som utgör det största nedslagshotet på kort sikt. Sådana nedslag antas ske en gång vart tusende år. Vid nedslaget i Tunguska år 1908 antas objektet ha tillhört de mindre i den här storlekskategorin.

"”En asteroid med en diameter över 1 km som slår ner skulle skicka ut så mycket partiklar i atmosfären att solljuset skulle försvagas i flera månader.”"

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar risknivåerna?

Hur stor risk ett NEO-objekt utgör beror på sannolikheten för att objektet träffar jorden, asteroidens storlek och sammansättning, samt var nedslaget sker. Det första steget i riskbedömningen för större jordnära objekt är att färdigställa förteckningen över jordnära objekt med en diameter på mer än 140 meter. Riskbedömningen kräver också ett program för observation och bedömning, så att vi får bättre kunskap om omloppsbanan och fastställer asteroidens storlek och sammansättning. I detta kan det även ingå specialiserade observationer från marken och från rymden, eller att man skickar ut en rymdfarkost för att undersöka asteroiden.

Det krävs korrekt kunskap om omloppsbanan för att man ska kunna fastställa ”nedslagskorridoren”, dvs. de områden på jorden där nedslaget troligast kommer att ske, med beaktande av osäkerheter i kunskapen om omloppsbanan. Asteroidens storlek och sammansättning används för att modellera nedslagseffekterna och avgöra hur allvarligt nedslaget kan bli.

"”Målet är globalt skydd av den mänskliga civilisationen och vårt ekosystem.”"

I händelse av en trovärdig prognos som säger att ett nedslagshot kommer att ske, så utfärdas varningar av det internationella asteroidvarningsnätverket (IAWN), om objektet bedöms vara större än 10 meter. Om objektet är större än omkring 50 meter och sannolikheten för nedslag är större än 1 % de närmaste 50 åren, ska rådgivningsgruppen för planering av rymduppdrag (SMPAG) inleda en bedömning av olika alternativ för riskmildring i rymden och olika genomförandeplaner, som medlemsstaterna får ta ställning till. Målet är globalt skydd av den mänskliga civilisationen och vårt ekosystem. Asteroidnedslag är en förödande naturkatastrof som kan förhindras om vi är vaksamma och blir varnade i tid.

Granskad av

Gerhard Drolshagen

Lindley Johnson

Romana Kofler

Asteroidnedslag: Riskhantering

Internationellt samarbete och samordning är helt avgörande på området jordnära objekt (NEO-objekt), givet de globala konsekvenserna ett nedslag skulle kunna få och de betydande resurser som skulle behövas...

Läs mer