Asteroidnedslag

Vad är det som står på spel?

För ungefär 65 miljoner år sedan slog en asteroid med en diameter på omkring 10 km ner i Chicxulub i Mexiko. Nedslaget orsakade troligen ett av de tre största massutdöendena i historien, och innebar t ex ett abrupt slut på dinosauriernas tidsålder. Det finns fortfarande stora asteroider i omloppsbanor nära jordens. Om en asteroid med större diameter än 1 km slog ner skulle tillräckligt mycket partiklar slungas ut i atmosfären för att skymma solen i flera månader. Den påföljande klimatnedkylningen skulle underminera ekosystemen och jordbruket på hela jorden under minst en hel odlingssäsong. Det skulle kunna leda till en hungersnöd med hundratals miljoner döda.

Hur mycket vet vi?

Asteroider är små stenblock som finns kvar sedan vårt solsystem bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. De är för små för att kallas planeter, men de är i omloppsbana kring solen. Omloppsbanorna är oftast elliptiska. Jordens och asteroidernas omloppsbanor kan ibland korsas med kollision som följd.

Det finns en bättre förståelse för asteroidrelaterad risk än för många av de andra globala katastrofriskerna, eftersom man har känt till den underliggande dynamiken väl under lång tid. Det har skett många asteroidnedslag på jorden förr, och det kommer att bli fler. Små objekt får bara lokala effekter, men de större skulle kunna orsaka en global nedkylning med en storskalig katastrof som följd. Med utgångspunkt från historien uppskattar man att ett asteroidnedslag stort nog för att orsaka en global katastrof är sannolikt med omkring 120 000 års mellanrum.

År 2011 höll Nasa en presskonferens där man kungjorde att över 90 procent av alla objekt med större diameter än 1 km nu hade upptäckts, och att man inte uppskattar att något av dem sannolikt kommer att kollidera med jorden. För närvarande finns det inga kända objekt av någon storlek med välberäknade omloppsbanor som förutspås ha en betydande sannolikhet för kollision med jorden. Men efter över tjugo års undersökningar är våra aktuella uppgifter om mindre föremål, mellan 140 meter och 1 km i diameter, bara färdiga till 30 procent. Det krävs mer bevakning för att fastställa risknivåerna ordentligt. Sannolikheten är visserligen liten för att ett nedslag av ett sådant mindre föremål skulle vara den direkta orsaken till klimatnedkylning och global katastrof, men föremålen kan ge stora lokala konsekvenser och indirekt rubba samhälleliga och ekonomiska system.

"Om en asteroid med större diameter än 1 km slog ner skulle tillräckligt mycket partiklar slungas ut i atmosfären för att skymma solen i flera månader."

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar risknivåerna?

  • Det är tekniskt möjligt att avgöra om en asteroid är på kollisionskurs med jorden tillräckligt långt i förväg för att mänskligheten ska hinna reagera. Men det finns många asteroider som inte har upptäckts än, och med kortare reaktionstid följer högre risk. Om arbetet med att upptäcka och bevaka asteroider stärktes skulle risken därför minska.
  • Ny teknik som antingen kan ändra en asteroids bana eller minska nedslagskraften skulle innebära en kraftigt minskad total risk.
  • Genom systematisk bevakning har den uppskattade risken minskats kraftigt för nedslag av objekt större än 1 km, som skulle påverka klimatet i betydande grad. Men när det gäller den kvarvarande risken skulle antalet dödsoffer kunna minskas betydligt genom att man bygger upp motståndskraft och återhämtningsförmåga, i synnerhet förmågan att klara sig med hjälp av livsmedelskällor som är mindre beroende av solljus, till exempel svampar, insekter eller bakterier.

De 5 största asteroidnedslagen på jorden

  1. Vredefortkratern i Sydafrika. Uppskattat nedslagsdatum: 2 miljarder år sedan. Världens största kända nedslagsstruktur med ungefär 160 km i diameter.
  2. Chicxulubkratern i Mexiko. Uppskattat nedslagsdatum: 65 miljoner år sedan. Många forskare tror att det var den här asteroiden som orsakade eller bidrog till att dinosaurierna dog ut. Ungefär 150 km i nedslagsdiameter.
  3. Sudburybassängen i Kanada. Uppskattat nedslagsdatum: 1,8 miljarder år sedan. Ungefär 130 km i diameter.
  4. Popigaikratern i Ryssland. Uppskattat nedslagsdatum: 35,7 miljoner år sedan. Ungefär 90 km i diameter.
  5. Acramankratern i Australien. Uppskattat nedslagsdatum: 590 miljoner år sedan. Ungefär 90 km i diameter.

Under den mer sentida historien antyder vissa källor att ett asteroidnedslag kan ha orsakat upp till 10 000 dödsfall i den kinesiska staden Qingyang år 1490. En explosion som vanligen antas vara ett asteroidnedslag förstörde 2000 kvadratkilometer av tajgan nära Tunguskafloden i Sibirien år 1908.

Granskad av

Tim Spahr

VD för NEO Sciences, LLC, tidigare chef för Minor Planetary Center, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Asteroidnedslag: Riskhantering

Det pågår för närvarande en världsomspännande insats för att söka efter jordnära objekt (NEO-objekt). De flesta upptäckterna görs av markbaserade teleskop som finansieras av USA:s rymdmyndighet NASA och...

Läs mer