Går klimatpolitiken och finansmarknaden hand i hand?