GGF Virtual Forum Earth globe logo
Designing a Roadmap to The Future We Want, The UN We Need

FN: s 75-årsjubileum samlar dynamiska ledare över hela världen från stater, civilsamhället och teknik-, affärs- och filantropisamhällena. Det interaktiva globala virtuella evenemanget UN75 Global Governance Forum hålls i september (16 och 17, med intressentdrivna evenemang den 18 september).

Hur använder vi våra gemensamma styrkor för att främja FN: s grundprinciper, i en ny sammankopplad tid för att bättre hantera COVID-19-pandemin, klimatförändringar, väpnade konflikter, potentiellt farliga tekniker och andra pressande globala utmaningar? Hur kan vi nyttja intressenterna kollektiva styrka?

Evenemanget främjar nya sorters långtgående partnerskap med FN- systemet för att bättre hantera globala freds- och säkerhetsfrågor, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och humanitära svar på och utmaningar för klimatstyrning.

Hedersordförande för detta evenemang är Ban Ki-moon, FN: s åttonde generalsekreterare; Dr. Madeleine Albright, USA:s före detta utrikesminister; Dr. Gro Harlem Brundtland, före detta generaldirektör för Världshälsoorganisationen WHO och statsminister; och professor Ibrahim Gambari, före detta nigeriansk utrikesminister och FN: s undergeneralsekreterare för politiska frågor.

Global Challenges Foundation samarbetar med ledande globala innovatörer inom reformer, inklusive The Stimson CenterOne Earth FutureFriedrich-Ebert-Stiftung och Global Governance Philanthropy Network, tillsammans med trettiofem andra partnerorganisationer, för att förbereda detta forum

Deltagarna kommer att gemensamt arbeta för att höja ambitionsnivån i deklarationen för FN:s 75-årsjubileum – som ska slutföras i juni 2020 av medlemsstaterna – genom att initiera nya pilotprojekt med flera intressenter.

Registreringslänk till UN75 Global Governance Forum är nu öppen!

Läs dagordningen

Alla tider anges i Eastern Standard Time.

Agenda

 • September 16, 10:30 Klimatstyrning: Parisavtalet och bortom

  Moderatorer: Magnus Jiborn, Senior Researcher vid Global Challenges Foundation och Maja Groff, grundare Climate Governance Commission och gästprofessor vid Universitetet i Leiden

   

  Talare:

  • Mary Robinson, f.d. president för Irland, ordförande för The Elders
  • Wanjira Mathai, vice ordförande och regionchef för Afrika vid World Resources Institute
  • Lloyd Axworthy, tidigare utrikesminister i Kanada och ordförande i World Refugee Council
  • Adriana Abdenur, medgrundare av CIPO och medlem av FN: s kommitté för utvecklingspolitik
  • Arunabha Ghosh, grundare och VD, Council on Energy, Environment and Water

 • September 16, 12:00 Filantropins roll i global styrning

  Moderator: Maria Kisumbi, seniorrådgivare, Policy & Myndighetsrelationer, Humanity United och tidigare koordinator för Law and Advocacy for Women i Uganda

   

  Talare:

  • Jens Orback, verkställande direktör för Global Challenges Foundation
  • Marcel Arsenault, grundare, One Earth Future Foundation
  • Sandra Breka, styrelseledamot i Robert Bosch Stiftung

 • September 17, 09:25 Partnerskapsspåret - Presentationer av Klimatstyrningspartnerskapen

  Climate Governance Commission: 21st Century Governance Driving Exponential Climate Action under ledning av Global Challenges Foundation

 • September 17, 11:00 Avslutning: Föra allt samman

  Segment 1 talare:

   

  • Innovationsspåret: Adriana Abdenur, medgrundare CIPO
  • Partnerskapsspåret: Juan Fernando Lucia, direktör, PASO Colombia, One Earth Future
  • Färdkarta: Anja Olin-Pape, Expert ungdomspolicy, Global Challenges Foundation

 • September 18, 09:00 Ett Jordsystem, ett Arv, en Pakt: Stockholm+50, ett Tillfälle att Återställa ett Välfungerande Jordsystem/ Stabilt Klimat

  Talare:

   

  • Paulo Magalhães, grundare och ordförande för Common Home of Humanity
  • Earl James, styrelseledamot, Common Homes of Humanity
  • Maria Fernanda Espinosa, tidigare ordförande för FN: s generalförsamling
  • Izabella Teixiera, före detta miljöminister i Brasilien, medordförande för International Resource Panel
  • Magnus Jiborn, forskningsansvarig, Global Challenges Foundation