Samtalsserien "A Sustainable Start" diskuterar de globala målen.

Under ett panelsamtal, med utrymme för frågor, diskuteras Mål 1- ingen fattigdom samt Mål 13- bekämpa klimatförändringarna gemensamt.

Läs mer på den här webbsidan för mer information om panelsamtalet samt för anmälan.

Agenda

A Sustainable Start

 • October 5, 09:30 Panelsamtal

  • Jens Orback 
VD, Global Challenges 
Foundation
  • Sigrún Rawet
 Direktör Enheten 
Global Agenda, Utrikesdepartementet
  • Ingmar Rentzhog, VD We Don’t Have Time

   

  Moderatorer: Mattias Goldmann Hållbarhetschef, Sweco och Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg SISAB