Global Challenges Foundation och Geneva Disarmament Platform – tillsammans med Observer Research Foundation och Chatham House – har nöjet att presentera New Shape Forum on Weapons governance, som arrangeras i Genève mellan 30 september och 1 oktober 2019.

Weapons governance – styrning på vapenområdet – det vill säga rustningskontroll, nedrustning, ickespridning, internationell människorätt och liknande insatser – är en avgörande beståndsdel i den globala styrningen, och har historiskt sett bidragit kraftigt till att stärka den internationella freden och säkerheten, hantera globala risker, och minska de skadliga följderna av väpnade konflikter. Men den traditionella rustningskontrollen och nedrustningen är hårt pressad. Avtal och fördrag löses upp, och arbetet med nya avtal blockeras allt oftare. Dessutom växer nya risker fram, i många fall på grund av ny teknik.

New Shape Forum 2019samlar en lång rad aktörer för att ge sig i kast med dessa utmaningar, dra nytta av perspektiv från andra områden inom global styrning, och utforska hur olika intressenter tänker sig sina respektive roller som aktörer inom styrningen på vapenområdet.

Speakers

Agenda

Dag 1

 • september 30, 09:00 Välkomsttal

  • Richard Lennane, Executive Director, Geneva Disarmament Platform
  • Jens Orback, VD för Global Challenges Foundation

 • september 30, 09:15 Inledande panelsamtal

  Surveying the landscape: Weapons governance achievements, challenges and opportunities (Framgångar inom weapons governance, utmaningar och möjligheter)

   

  Paneldeltagare:

  • Angela Kane, Senior Fellow, Wiencentret för nedrustning och ickespridning (VCDNP) och tidigare FN:s höga representant för nedrustningsfrågor
  • Gilles Carbonnier, vice ordförande i Internationella rödakorskommittén (ICRC)
  • Eric Borremans, Miljö-, samhälls- och styrningschef vid Pictet Asset Management

 • 11:00 Korta presentationer: Governance Stories, del 1

  • Harjeet Singh (ActionAid). Role of civic and private sector stakeholders at various levels in Climate Governance
  • Sulzhan Bali. Lessons from global health governance for health security
  • Niek Savelkoul (iGEM). Safeguarding the future of biotechnology: the iGEM approach
  • Robert Trafford (Forensic Architecture). Applications of machine learning in monitoring, verification and identification

 • september 30, 13:10 Korta presentationer: Governance Stories, del 2

  • Moriba Jah (University of Texas). Space Situational Awareness: Scientia In Absentia
  • Alejandra Quevedo (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT). The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Standard: How peer reviews build capacity, enhance accountability and distribute compliance monitoring
  • Daniel Faggella (Emerj Artificial Intelligence Research). Weaponised Artifical Intelligence – Critical dual-use applications and trends

 • september 30, 14:40 Diskussioner i smågrupper, del 1

  • Grupp A: Delegering, distribution och samordning
  • Grupp B: Att inkludera ickestatliga aktörer och ge dem handlingsförmåga
  • Grupp C: Data och bevakning
  • Grupp D: Mjuk lagstiftning, standarder och kodexar
  • Grupp E: Prognoser och anpassning

 • 16:30 Huvudanförande – Driving change through inclusion and collaboration: A peacebuilder's perspective on weapons governance

  Leymah Gbowee, Mottagare av Nobels fredspris 2011, grundare av och ordförande för Gbowee Peace Foundation Africa

Dag 2

 • 09:15 Diskussioner i smågrupper, del 2

  • Grupp A: Delegering, distribution och samordning
  • Grupp B: Att inkludera ickestatliga aktörer och ge dem handlingsförmåga
  • Grupp C: Data och bevakning
  • Grupp D: Mjuk lagstiftning, standarder och kodexar
  • Grupp E: Prognoser och anpassning

 • oktober 1, 11:45 Avslutande plenimöte: Review, synthesis and direction: Toward an integrated approach to weapons governance

  Grupprapportering, syntes och slutsatser

 • oktober 1, 13:00 BIARRANGEMANG – Conflict, weapons and human rights: How the human rights pillar is contributing to arms control

  Paneldeltagare:

  • Katrin Geyer, medarbetare vid nedrustningsprogrammet vid Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
  • Carlos Garcia, Perus ständiga representation till FN
  • Patrick Wilcken, researcher för rustningskontroll och mänskliga rättigheter – Amnesty International

  Medarrangörer:

   

  • Quaker United Nations Office (QUNO)
  • Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
  • Perus ständiga representation vid FN

 • oktober 1, 14:00 ”Extra” brainstormingsession

  Fastställande av mål och kommande steg för weapons governance

Pictures

2019 New Shape Forum. Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Audience 2019 New Shape Forum. Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Niek Savelkoul (iGEM). Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Moriba Jah (University of Texas). Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Dan Faggella (Emerj Artificial Intelligence Research). Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Alejandra Quevedo (Financial Action Task Force of Latin America). Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Keynote speaker Leymah Gbowee. Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.

Keynote speaker Leymah Gbowee. Photo: Antoine Tardy/Global Challenges Foundation & Geneva Disarmament Platform.