Global Challenges Foundation och Peace Boat stod som värdar för symposiet "Ocean Degradation and Climate Change: Perspectives from Global to Local", med unga ledare från små östater, experter och aktivister.

De unga ledarna, som är aktiva i frågor om havsmiljön och klimatet, representerar stater från Stillahavsområdet, Indiska oceanen och Karibien på frontlinjen av klimatförändringar och miljöförstöring. De steg ombord på Peace Boat i Stockholm den 26 juni.

De unga ledarna (vänster i bilden) presenterade läget för klimatförändringar i sina hemländer och diskuterade med Patricia Villarrubia Gómez från Stockholm Resilience Center (tredje från höger) och Merci Olsson från Race for the Baltic (andra från höger). Panelen modererades av Jens Orback, senior rådgivare för Global Challenges Foundation.

I enlighet med Stilla havskonceptet Talanoa, så delade de unga ledarna, Global Challenges Foundations kanslipersonalen och inbjudna gäster från Sveriges civilsamhälle och myndigheter med sig av sina berättelser och erfarenheter om globala och lokala perspektiv på lösningar av klimatförändringarna och förstörelsen av havsmiljön.