Den 2 juli deltog Fredrik Karlsson, kanslichef för Global Challenges Foundation, i panelen “Agenda 2030 – Vilka lösningar finns? Om samverkan, kommunikation och förändrat beteende”. Seminariet anordnades av Hållbar Utveckling Sverige, 2022 Initiative Foundation och Entreprenörsstiftelsen på Fenomenalen science center i Visby.

Fredrik Karlsson berättade om hur stiftelsen Global Challenges Foundation arbetar med att uppmärksamma globala katastrofrisker och passa in detta i genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det gäller särskilt Mål 17, Partnerskap för genomförandet av målen, och det samarbete som detta ställer på samarbete mellan myndigheter, näringsliv och det civilsamhället.

De andra paneldeltagarna var Hanna Brogren; generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer, Sofia Breitholtz; VD Reach for Change, Helena Lindemark; grundare och VD för 2022 Initiative Foundation samt Hållbar Utveckling Sverige AB, Ivar de la Cruz; ordförande Naturvetarna, Noura Berrouba; styrelseledamot European Youth Parliament och Karsten Deppert; ordförande, TheGoals.org. Moderator var Niklas Sörensen;  VD Ramboll Sverige.