Mats Andersson, vice ordförande för Global Challenges Foundation, skriver den 8 augusti 2018 en insändare i Financial Times: “Global south calls for global governance shake-up”. Mats Andersson kommenterar det starka stöd för multilateralismen som ledarna vid det årliga BRICS-mötet avhållet i Johannesburg genom att understryka vikten av att det krävs ett helt nytt sätt att tänka kring formerna för global styrning om de ska kunna representera världens befolkning och om de ska kunna hantera omfattningen och komplexiteten hos dagens globala hot.

Insändare presenterar resultaten från den enkätundersökning i tio länder som nyligen gjorts på uppdrag av Global Challenges Foundation. Undersökningen handlar om allmänhetens åsikter om global risk och global styrning.

Den presenterar också de förslag som lämnats för förbättrade styrmodeller av globala katastrofrisker från de prisbelönta bidragen vid New Shape Prize.