Global Challenges Foundations årsrapport “Global Catastrophic Risks 2018” grundar sig på den senaste forskningen. Rapporten innehåller texter av 19 framstående forskare och tänkare. Den sammanfattar dagsläget vad gäller globala insatser för att hantera katastrofrisker som massförstörelsevapen, katastrofal klimatförändring, ekologisk kollaps, pandemier, och konsekvenserna av artificiell intelligens.

“Global Catastrophic Risks 2018” finns att ladda ner på engelska här.