Den 2 juli hölls paneldebatten “Hur kan Sverige bidra till att minska de allvarligaste globala riskerna?”.

Sverige har en lång tradition av att stödja globalt samarbete för att hantera globala risker. Men hur ser det arbetet ut idag? Hur kan Sverige påverka och främja ett fördjupat globalt samarbete i en miljö med allt fler så kallade “wicked problems” (komplexa utmaningar som verkar resistenta mot lösningar), ökad nationalism och protektionism, geopolitisk instabilitet i många regioner samt med en stor förvirring om hur globala utmaningar ska hanteras i dagens informations- och nyhetsflöde?

Deltagare från vänster till höger: Kristina Persson; grundare Global Utmaning och f.d. minister för strategi- och framtidsfrågor, Maher Nasser; chef för den uppsökande kommunikationsverksamheten på FN:s informationsavdelning DPI, Anders Rehnberg; talesman för Liberala ungdomsförbundet, Charlotte Petri Gornitzka; styrelseledamot Global Challenges Foundation och ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC.

Fredrik Karlsson, kanslichef för Global Challenges Foundation inledde samtalet. Moderator var Jens Orback, senior rådgivare för Global Challenges Foundation och f.d. Demokratiminister.

Seminariet arrangerades i samarbete med SIDA på Almedalens globala mötesplats “Sverige i världen” och kan ses i efterhand på följande video.