Den 3 juli hölls paneldebatten “Framtidens globala styrning: Hur hanterar vi jordens allvarligaste risker?”.

Temat för paneldebatten var att dagens globala utmaningar kräver ett förbättrat globalt samarbete. Historiskt har det uppkommit gränsöverskridande utmaningar som har krävt ett förbättrat globalt samarbete som lett till att vissa framgångsrika internationella samarbeten har skapats, med regler och mandat för hur riskerna ska hanteras. Samtidigt har dock allt flera opinionsbildare kritiserat Förenta Nationerna för att vara både ineffektivt och orättvist. Personer som Graça Machel Mandela, Anthony Banbury, och Helen Clark har krävt förbättringar.

Vilka nya idéer behövs för att världssamfundet ska kunna hantera den växande listan av globala utmaningar såsom massförstörelsevapen, klimatförändringar, storskalig miljökollaps, och nya teknologiska innovationer som AI och bioteknik?

Paneldeltagarna från vänster till höger: Efraim Gomez; enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för FN- politik, Natalie Samarasinghe; kanslichef för Brittiska FN-förbundet UNA-UK, Maher Nasser; chef för den uppsökande kommunikationsverksamheten på FN:s informationsavdelning DPI, Josefin Lind; generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen, Fredrik Karlsson; kanslichef för Global Challenges Foundation samt moderatorn Jens Orback; senior rådgivare för Global Challenges Foundation och f.d. Demokratiminister.

Seminariet arrangerades i samarbete med SIDA på Almedalens globala mötesplats “Sverige i världen” och kan ses i efterhand på följande video.