Är du optimistisk eller pessimistisk om mänsklighetens framtid?

Jag har alltid försökt vara realist.

Hur reagerar du på nyhetsflödet från Syrien?

Syrien är ett utmärkt, men samtidigt avskyvärt och skrämmande, exempel på vad som händer när de globala styrsystemen inte fungerar. Hade FN fungerat som tänkt hade hundratusentals liv sparats och miljontals människors lidande uteblivit, enbart i Syrien.

Med andra ord stärker nyhetsflödet från Syrien min övertygelse om att inget samhälle kan fungera väl utan en politisk ledning som har hela folkets bästa för ögonen och som inte bara har mandat att fatta beslut utan även förmåga att genomdriva dem. Det gäller naturligtvis även världssamhället.

Vad säger du om att Donald Trump har valts till USA:s president?

För det första: Det var förvånande att USA, med massor av stora begåvningar, bara hade dessa två presidentkandidater att välja mellan. Det var ännu mer förvånande att den uppenbart olämplige Trump valdes till president. Det amerikanska valsystemet borde ses över. Rent allmänt kan man säga att alla system som tillåter betald reklam för kandidater med olika ekonomiska förutsättningar försvagar demokratin. Det är i praktiken nästan samma sak som att tillåta röstköp.

För det andra: Trump tillåts säkerligen inte genomföra alla sina ogenomtänkta planer. Men tyvärr kommer han, med stor sannolikhet, förhindra eller försena viktiga beslut och åtgärder mot klimatförändringen. Detta kan i värsta fall bli ödesdigert för mänskligheten. Han borde inse att ingen mur kan skydda USA mot klimateffekter.

För mina barns och ytterligare generationers skull hoppas jag att vårt arbete inte blir helt förgäves.

Har du barn eller barnbarn? Vad känner du för den värld som de kommer att leva i under resten av detta sekel?

Ja, jag har både barn och barnbarn och till och med två härliga barnbarnsbarn. Jag ser naturligtvis med stark oro på hur deras livsbetingelser kan se ut mot slutet av detta sekel. För deras och ytterligare generationers skull hoppas jag att vårt arbete inte blir helt förgäves.