London och Stockholm, 13 augusti 2019 – the Global Challenges Foundation (GCF) och the United Nations Association i Storbritannien (UNA UK) har inlett ett samarbete som innebär att GCF bidrar till finansieringen av kampanjen Together First.

Together First är ett snabbt växande nätverk med individer, organisationer verksamma i civilsamhället, parlamentariker, företagsledare och aktivister från alla regioner i världen. Nätverket engagerar sig för rättvisa, öppna och inkluderande lösningar för att förbättra den globala styrningen. 

Under 2019 och 2020 genomför Together First en global kampanj som syftar till att:

  • Identifiera genomförbara sätt att hantera globala risker 
  • Producera en “att-göra-lista” för det internationella samfundet genom att prioritera de viktigaste åtgärderna/aktiviteterna
  • Mobilisera det internationella nätverket för att göra dessa lösningar genomförbara

Samarbetet innebär att GCF kommer att ge ekonomiskt och annat stöd för att implementera Together Firsts globala konsultationsprocess och tillhörande aktiviteter samt utvecklingen av en webbportal. GCF kommer även att ingå i ledningen av projektet och initialt kommer CCF:s att bidra till finansieringen fram till utgången av december 2020.

I tillägg till finansieringen är det GCF:s intention att erbjuda ytterligare bidrag för att förstärka Together Firsts jobbprogram inom specifika områden.UNA-UK tillhandahåller sekretariatet för Together First, Kampanjen lanserades av en koalition med över 150 NGO:er, på Paris fredsforum tillsammans med Stimson Center, Igarapéinstitutet och det Kinesiska Initiativet för Internationell Rätt. 

GCF grundades 2012 och är en stiftelse som arbetar för att främja framtagande av beslutsmodeller som på ett bättre och rättvisare sätt kan minimera och helst eliminera de största globala katastrofrisker som hotar mänskligheten. 

UNA-UK grundat 1945, är landets ledande förespråkaren för ett aktivt brittiskt FN-arbete, och har 20 000 aktiva medlemmar från alla delar av samhället. 

För mer information, kontakta:

Enyseh Teimory, Communications Assistant, United Nations Association - UK, [email protected], +44 (0)20 7766 3456


Ulrika Westin, Head of Communications, Global Challenges Foundation, [email protected], +46 708 900201