Laszlo Szombatfalvy (född 1927) kom till Sverige från Ungern som flykting 1956. Han utvecklade en egen risk- och värderingsmodell för aktier som användes framgångsrikt för hans egna placeringar som i genomsnitt gav 30 % årlig avkastning i mer än 40 år. Med tiden kom perspektivet att breddas till att omfatta de största riskerna och utmaningarna som mänskligheten står inför. Laszlo Szombatfalvy presenterade sin analys i boken Vår tids största utmaningar (Ekerlids förlag, 2009). Året därpå kom hans andra bok ut, Känslor och förnuft, som handlar om moraliska beslut. Stiftelsens kapital utgörs i sin helhet av en donation från Laszlo Szombatfalvy.